Prismodtager 2017

Signe Høirup Wille-Jørgensen
(Performative kunstarter)
www.jomimassage.dk

Bisballefonden aktiv siden 1981

Bisballefonden blev stiftet af Jens Bisballe den 1.juli 1981.
Siden har fonden uddelt økonomisk støtte til sociale, forskningsmæssige og især kulturelle formål, fx:

+Museet for Samtidskunst i Roskilde, der har modtaget støtte i flere omgange, især i museets etableringsfase.
+Schubert-selskabet til større arrangementer (Opførelser af Lazarus, Rosamunde-ballet, Koncert med The Julliard Stringquartet, Aksel Schiøtz mindekoncert)
+Køge Skitsesamlings udvidelse til opsætning af Bjørn Nørgaards "kartonner" til Christiansborg-Gobelinerne.
+ROZEbørnekoncerters arrangementer
+meget mere.

Bisballeprisen, der IKKE kan søges, blev indstiftet i 2001, og den er nu Fondens eneste aktivitet