Seneste prismodtager

Joan Rang Christensen

Tomas Lagermand Lundme fra Bisballefondens Priskomité motiverer valget af Joan Rang: ”… Det er sådan, vi kender original kunst. Den har vilje. Mod. Går sine egne veje på de villaveje, der i den grad trænger til en kærlig omgang. Tak, Joan, fordi du som Joan eller som Johns Teater kæmper imod alle de oldgamle institutioners fastfrysninger ved selv at blive en af de institutioner, der går andre veje. Blandt andet sådan kan man lave tingene om. Ved selv at blive til noget af det, der skal forandres. Når andre institutioner ikke tør spille det, man vil spille, må man klare den selv. Det gør Joan gang på gang. I en krig mod alt og alle. I hvert fald alle dem, der stadig står der i kulisserne og tuder over, at en mand ikke længere er en mand på den der måde. Heldigvis for det. Den ærlighed og særlighed, som Joan skubber ud i denne her verden, kræver ingen spejle. Den kræver kun et publikum, der tør. Tør I så det? …”
Procedure

Bisballeprisen tildeles hvert efterår som anerkendelse af en kunstner

Priskomitéen samles en gang om året, hvor den suværent udpeger prismodtageren. For tiden er hver donation på 75.000 kr, der har form af en uansøgt hædersgave. Bisballefondens bestyrelse beslutter formål, kriterier og rammer samt udpeger priskomitéens medlemmer med et medlem fra følgende seks kunstarter og genrer: Arkitektur og designBilledkunst og skulpturFilm- og multimediekunstKomposition og lydkunstLitteratur og digtningPerformative kunstarter.
Kriterier

Bisballeprisen er en kunstnerpris

  • Bisballeprisen tildeles færdige, særligt begavede kunstnere, der uberettiget endnu ikke har opnået anerkendelse uden for en snæver kreds.

  • Modtageren skal have dokumenteret stærkt selvstændigt udtryk, udført nyskabende og betydningsfulde værker eller stået for tilsvarende indsats.

  • Skabende kunstnere har fortrin for udøvende. Talentfulde elever eller studerende kan ikke kandidere. Prisen kan ikke gives som støtte til et bestemt projekt eller kunstværk

  • Bemærk: Bisballeprisen kan IKKE søges.